Hvad er Tværsam

BALANCE6

Bæredygtigt tilbud til skoler, foreninger og virksomheder i hele landet.
Hvad kan en oplysningsskulptur anvendes til for dig?

1. Pr for din forening.
2. Samtidig med oplysning om natur og miljøproblemer, affald m.m.
3. Inspiration til at arbejde med globale udfordringer

Ovenstående foto er fra et pilotprojekt i Vordingborg Kommune fra Hjertebjergskolens
emneuge om affald, hvor "Balancen" blev brugt som inspiration til arbejdet med emnerne:
Affald, natur og miljø og "Balancen" var inspiration til elevernes Arbejde.
Med den nye skolestruktur, hvor både kulturen, idrætten og erhvervslivet inviteres indenfor
i folkeskolerne er "Balancen" en oplagt chance for både at gøre noget bæredygtigt samtidig
med en mulighed for at promovere sin forening eller virksomhed overfor de kommende voksne.

(se nærmere her)


Tværsams formål er Agenda 21 formål.
Som NGO (non governmental organisation) at tilgodese sociale, miljømæssige og kulturelle tiltag,
lokalt og globalt efter skønnet valg og muligheder.
 

Et medlemskab koster den beskedne sum af kr. 50,- for enkeltpersoner og kr. 100,- for foreninger og virksomheder.

Brug menuen for oven og læs meget mere om TVÆRSAMs arbejde og indsats for en bedre verden.